Daně

Máš zaplacený daně, uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok!

Daně. Slovo, které nemá rád asi nikdo z nás. Ale jak to s nimi je v chovatelství? Musí se danit prodej koťátek, nebo nemusí? A jak se případně daní? To se Vám pokusíme objasnit v následujícím článku :)

Přesto, že většina z nás má chov kočiček jako koníček a ne jako zdroj příjmu, z hlediska zákona se jedná o podnikání za účelem zisku. 

Živností se rozumí činnost:

- provozovaná soustavně

- provozovaná samostatně

- vlastním jménem

- na vlastní zodpovědnost

- za účelem dosažení zisku

přičemž vše musí být splněno současně.

Pokud byste tedy měli v plánu např. jeden jediný odchov, pak se o živnost nejedná. Ale jako chovatelská stanice jeden jediný vrh pravděpodobně plánovat nebudete. Už jen to, že jste si založili chovatelskou stanici předpokládá, že se tomu budete věnovat více.

Základem je evidence příjmů - ideálně byste měli mít ke každému koťátku kupní nebo darovací smlouvu, abyste mohli doložit, za jakou cenu jste jej předali novému majiteli + příjmové pokladní doklady, pokud jste koťátko prodávali za hotovost. Pokud máte roční příjem do částky 30 000 Kč (platné k datu 24.11.2019), tak jej přiznávat a danit nemusíte. To může nastat např. tehdy, pokud v daném roce máte jeden vrh o dvou třech koťátkách.

Většinou však bude Váš příjem asi vyšší, a proto jej musíte uvést v daňovém přiznání. Jinak to zdaňuje OSVČ a jinak fyzická osoba. V článku se budeme věnovat pouze případu, kdy jste fyzickou osobou a chov koček je Vaší jedinou podnikatelskou činností.

V souvislosti s chovem koček byste se měli zaregistrovat na příslušném finančním úřadu.

Po skončení kalendářního roku se musíte připravit na vyplnění daňového přiznání - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Zaprvé si musíte dát do kupy (ideálně to mít všechno dobře organizované již během roku, ať pak nehledáte smlouvy a faktury po šuplících :)) všechny doklady o příjmech za prodaná koťátka.

Za druhé se musíte rozmyslet, jakým způsobem budete uplatňovat výdaje. Můžete paušálem, který je jednodušší, neboť nemusíte evidovat účtenky a faktury, ale má svoji nevýhodu - paušál pevně určuje Vaše výdaje, které však mohly být ve skutečnosti (a ve většině případů jsou) vyšší. Paušál se uplatňuje ve výši 60 % příjmů (platné k 24.11.2019). Zbylý rozdíl - 40 % z příjmů pak musíte následně zdanit.

Při využití paušálu tak vždy vyjde nějaká daň.

Pracnější, ale skutečnost lépe reflektující, je evidence všech výdajů souvisejících s chovem. A nejde jen o výdaje spojené s prodejem daných koťat, ale o výdaje nutné k fungování celého Vašeho chovu. V největší míře se jedná o krmivo, kočkolity, výbavu (toalety, škrabadla) - už zde se leckterý chovatel ocitá v mínusu :D Dále jde o výdaje za testování rodičů, očkování, čipování a další veterinární zákroky, platby pojistného (pokud máte kočky pojištěné) a vše, u čeho dovedete zdůvodnit, proč to souvisí s chovem (ale výdaje za dovolenou, kterou byste zdůvodnili nutností odpočinout si od kočičích rarášků, abyste jim pak mohli zase plně sloužit, uplatnit opravdu nemůžete :D ).

Pokud není Vaše tetička mzdová účetní, pravděpodobně si budete muset přiznání vyplnit sami :) Naštěstí v době internetu a online formulářů nejde o nic složitého.

Od svého zaměstnavatele si vyžádejte Potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý rok, který budete přiznávat.

Najděte si na netu nějaký online formulář. Např. na idnes.cz je bez problémů ke stažení.

https://www.idnes.cz/finance/dane/dane-2018-dan-z-prijmu-online-formulare-interaktivni-tiskopis-prehled-o-prijmech-a-vydajich.A190116_080824_p_dane_sov

Vyplníte první list, kde vlevo nahoře uvedete, pro jaký FÚ je přiznání určeno, dále vyplníte svoje údaje jako jméno, adresu atd. Doporučujeme vyplnit i telefon pro případ, že by v přiznání bylo něco nesrozumitelného a FÚ Vás potřeboval kontaktovat kvůli opravě, doplnění...

Pokud Vám na konci vyjde přeplatek na dani, nezapomeňte vyplnit i Žádost o vrácení přeplatku - bez vyplnění Vám FÚ nic nevrátí a ponechá si to jako zálohu na další rok.

Dále vyplníte souhrn příjmů ze závislé činnosti (podle Potvrzení o příjmech vystaveným Vaším zaměstnavatelem) a základ daně z chovu vypisujete do políčka Dílčí základ daně  nebo ztráta ze samostatné činnosti podle §7 (někdo vypisuje §10, ale v našem případě je §7 přesnější). Základem daně je Váš roční příjem a od něj odečtené výdaje.

Nezapomeňte vyplnit i další políčka, pokud se Vás týkají (penzijní, dary, slevy atd.).

Pokud patříte mezi několik málo šťastných, kterým vyjde zisk, pak se Vás bude týkat i odvod zdravotního pojištění. Většinou však vychází ztráta, nicméně i tak byste měli podat přehled na zdravotní pojišťovnu - přestože zdravotní platit nebudete.


Pokud jste doteď považovali chovatelství za výdělečné, pak jste možná po přečtení článku dospěli ke změně názoru :) Pokud děláte svoji práci s láskou a péčí ke kočičkám, nešidíte je na ničem a snažíte se jim dopřát to nejlepší, pak se jedná o poměrně dost nákladnou záležitost (a nedejbože, pokud dojde k nějakému problému a musíte řešit veterinu, kde částky naskakují exponenciálně). Ani testy rodičů nejsou zrovna levné. 

Pokud Vám jde o zisk bez ohledu na welfare Vašich kočiček, pak ano, vydělat by se na tom dalo. Nic netestujete, neplatíte poplatky za členství, mnohdy ani neočkujete (rozhodně nečipujete), kočku vyždímete nadměrným počtem vrhů několikrát po sobě bez pauzy a ve chvíli, kdy není schopna dalšího vrhu, tak se jí zbavíte*, abyste ji nemuseli dál krmit nekvalitním marketovým žrádlem. Ale to není chov a už vůbec to není jednání, které by normální člověk toleroval nebo chápal.

* Někdy dávají na prodej kočičky po posledním vrhu a následné kastraci i chovatelé. Neznamená to, že jim na kočce už nezáleží, ale vykastrovaná kočička, zasloužilá maminka, už chce mnohdy svůj klid a pobyt v chovatelské stanici, kde je už z podstaty chovu větší množství koček (dospělých i nezbedných koťátek) ji může stresovat. Nalezení nové rodiny, kde bude mít svůj klid a bude milována, je tak nejlepším řešením pro kočičku.

Pokud si nejste s vyplněním přiznání jisti, nebojte se poptat na FÚ, kde by Vám měli poradit :)


EET

A jak je to s elektronickou evidencí tržeb? :)

Čtvrtá vlna EET začne platit společně se třetí vlnou a to od 1. května 2020. Tato vlna se bude týkat i chovatelů. Co to znamená?

Bude nezbytně nutné mít zaevidovaný jakýkoliv příjem, a to podle přesně stanovených pravidel.

Pokud Vám nový majitel zaplatí za koťátko převodem na účet, není nutné vypisovat žádný jiný příjmový doklad.

V případě platby hotovostí však musíte tuto platbu zaevidovat. Většina z nás chovatelů však bude spadat do skupinky nejmenších podnikatelů, kteří budou moci zažádat o výjimku a tržby evidovat v tzv. offline režimu. O výjimku můžete zažádat, pokud:

- Vaše hotovostní příjmy nejsou a nebudou vyšší než 600 000 Kč ročně

- nejste plátci DPH

- odvádíte daň z příjmu fyzických osob

- nemáte více jak dva zaměstnance

Pokud splňujete všechny tyto podmínky, smíte si zažádat o výjimku. V takovém případě obdržíte speciální bloček příjmových dokladů (k dostání pouze na FÚ, nejdříve však v únoru 2020). Na speciální formulář vždy zaznamenáte počet vydaných a stornovaných účtenek a výši tržby. Tento přehled pak čtvrtletně odevzdáváte na FÚ.

Musíte si za okno vystavit informační cedulku, že evidujete tržby? :) Ne, nebojte, nebudete muset. S největší pravděpodobností postačí, pokud do kupní smlouvy uvedete, že hotovostní příjmy evidujete ve zvláštním režimu :) Konkrétní znění textu, který by tam měl být uveden, bude ještě upřesněno.