Dysplazie kyčelního kloubu

Feline Hip Dysplasia (HD)

Dysplazie u koček je téma, o kterém se postupně diskutuje čím dál víc, a to zejména v souvislosti s mainskými mývalími kočkami, které patří mezi největší plemena koček. Dysplazie se však může týkat kočky jakéhokoliv plemene, nicméně výskyt u jiných plemen je výrazně nižší.

Jedná se o degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, kdy dochází k nežádoucímu rozvoji kloubní a kostní tkáně - malformaci. 

Celkově se toho zatím o nemoci ví poměrně málo, takže bude předmětem dalších studií. Pro chovatele se však již nyní jedná o poměrně palčivou otázku, neboť se zvažuje zavedení povinného testování pro MCO - problémem však je, že nikdo neví, jaký stav je ještě přijatelný, jaký již není, jak testovat, dostatek odborníků, kteří budou schopni posoudit rtg snímky atd.

Onemocnění se např. věnovali ve vědeckém článku Demography, heritability and genetic correlation of feline hip dysplasia and response to selection in a helath screening programme. Článek naleznete na odkazu zde: https://doi.org/10.1038/s41598-019-53904-w 

Ve studii zkoumali přes pět tisíc mainských mývalích koček s PP, přičemž známky dysplazie byly detekovány u 37,4 % koček. Závažnost onemocnění rostla jednak s velikostí (a vahou) koček a jednak se zvyšujícím se stářím. Rozdíl mezi kočkami a kocoury byl zanedbatelný.

Zjistilo se, že závažnost tohoto onemocnění koreluje s velikostí zvířete a že tedy může být geneticky podmíněno - u selekce chovných koček za účelem odchovu větších a mohutnějších jedinců docházelo zároveň ke zvýšení výskytu a závažnosti tohoto onemocnění. Při selektivním šlechtění koček s cílem omezení výskytu či závažnosti onemocnění došlo skutečně k jeho poklesu, ale zároveň došlo ke snížení váhy potomků. 

Zjištění je celkem logické, neboť čím těžší a větší zvíře je, tím více jsou klouby zatěžovány. Šlechtění koček za účelem odchovu větších a mohutnějších jedinců tak zároveň vede i k významně většímu riziku vzniku tohoto onemocnění. Jak však již bylo zmíněno, zatím mají odborníci příliš málo informací a bude potřeba dalších výzkumů.

S dysplazií souvisí možnost vzniku osteoartritidy. Přestože kočky většinou nedávají najevo, když je něco bolí, dá se očekávat, že podobně jako u lidí, i pro kočky jsou tato onemocnění bolestivá a mohou mít vliv i na její chování. Kočka může být méně pohyblivá, může začít být i nedůtklivá a agresivní. Léčba může spočívat v podávání léků tišících bolest v kombinaci s úpravou životního prostředí kočky tak, aby nebyla nucena k pohybům, které bolest zvyšují. V horších případech lze přistoupit i k chirurgickému zákroku - odstranění kloubní hlavice a krčku, popř. úplné výměně kyčelního kloubu.

V případě, že řešíte tento nebo jiný závažný problém u Vaší kočičky, ujistěte se, že Váš veterinář rozumí kočkám, popř. že Vás bude ochotný odkázat na jinou veterinu, kde se na kočky více specializují. Rozdíl mezi kočkami a psy je poměrně značný a kočku opravdu nelze považovat za menšího pejska - v mnoha případech co je u psa považováno za špatný stav, u kočky může být naprosto v pořádku a naopak.