Entropium

Entropium je vtáčení očního víčka (obvykle spodního, ale někdy i horního) dovnitř směrem k oku, přičemž přilehlá srst následně dráždí oko.

Entropium může být primární, nebo sekundární. Primární entropium je způsobeno genetickou vadou, je dědičné a vyskytuje se zejména u psů, např. u šarpejů, basetů, krátkolebých plemen apod. Obvykle se řeší operačním zákrokem. Objevuje se také u brachycefalických koček - např. peršanek a je znatelné obvykle již po narození v době, kdy koťata otevírají oči. Tomuto výskytu lze předejít volbou vhodných jedinců, u nichž se v rodové historii tento problém nevyskytnul.

Dále může být sekundární jako následek jiného zdravotního problému, úrazu nebo přítomností cizího předmětu v oku. Sekundární entropium bývá častější u koček. Kočka zatahuje v reakci na nemoc nebo cizí předmět oko hlouběji do důlku, čímž vzniká prostor pro vtočení víček. Následně dochází k zesílení podráždění oka vlivem přilehlé srsti. Kočka má tendenci přetahovat třetí oční víčko, aby si oko chránila, dochází k nadměrnému slzení a výtoku hlenu (slzení a výtok mohou být indikátory onemocnění, např. zánětu spojivek), zrudnutí, tvorbě vředů na rohovce. Řeší se obvykle konzervativně - vyjmutí cizího tělíska, léčba primárního onemocnění (např. zmiňovaný zánět) a v některých případech je potřeba i operačního zákroku, pokud se víčko nebude schopné vrátit po vyřešení problému do původního stavu. Konzervativní řešení obvykle zahrnuje použití kapek a léčivé mastičky (v případě zánětu), vypláchnutí oka za účelem vyplavení cizího tělíska).

V každém případě je potřeba tento problém co nejdříve řešit, aby se předešlo dalším komplikacím, které mohou vést až ke ztrátě zraku.