FIP

Feline Infectious Peritonitis

Toto onemocnění je způsobeno coronaviry. Uvádí se, že až 90 % (některé zdroje uvádí až 95 %) koček (včetně těch žijících v domácnosti) se alespoň jednou za život setkalo s coronaviry a je tedy pozitivních. Většina kmenů těchto coronavirů je avirulentních, tzn. že nezpůsobí onemocnění. Takovým se říká enterální coronaviry (FECV) a množí se ve střevní sliznici. Během počátku infekce nevykazují nakažené kočky žádné výraznější symptomy, imunitní odpověď se projeví při tvorbě protilátek. U mláďat nebo slabších jedinců se může objevit průjem, který většinou zase v krátké době odezní. Jsou však i případy, kdy průjem přejde do chronického stádia a zmizí až v pozdějším věku, kdy kotě dospěje. Pouze u malé skupiny koček (cca 5-10%) dojde vlivem mutace viru nebo chybné imunitní odpovědi k přeměně běžné nákazy v klinickou FIP. Virus se poté označuje jako FIPV.

Virus následně zneužije bílé krvinky, které proti němu měly bojovat, a s jejich pomocí se rozšíří po celém těle. Následuje intenzivní protizánětlivá reakce, především v místech, kde se tyto buňky vyskytují nejvíce, tedy v mozku, ledvinách, bříšku jako takovém. Příčinou onemocnění není tedy virus samotný, ale jeho interakce s imunitním systémem. Pokud dojde k této reakci, následuje poměrně rychlý progres nemoci a ta je v drtivé většině případů fatální.

Virus je vysoce nakažlivý (ve vnějším prostředí může přežít i několik týdnů) a jakákoliv kočka, která jej zrovna má, může onemocnět FIPkou. V největším ohrožení jsou však malá koťata, kočky s nízkou imunitou a staré kočky. Zajímavostí je, že ve chvíli, kdy dojde k mutaci viru, jeho infekční potenciál se rapidně sníží a onemocnění jako takové už se nepovažuje za nakažlivé. Je to tím, že zatímco běžné coronaviry kočka vylučuje slinami, ve výkalech atd., zmutovaný coronavir se v těchto výměšcích téměř nevyskytuje a tím je riziko infekce minimální.

Kočky, které jsou vystaveny infekci coronaviry, obvykle zpočátku nevykazují žádné symptomy. Některé kočky mohou trpět mírnými problémy s horními cestami dýchacími, jako je kýchání, výtok z nosu nebo očí. Další kočky zase mohou trpět průjmy. Jak již bylo uvedeno výše, pouze u malého procenta koček přejde nákaza v onemocnění FIP. Onemocnění se může rozvinout týdny, měsíce a v některých případech i roky po prvotním vystavení coronavirům.

Když dojde k projevům nemoci, obvykle se poměrně rychle intenzifikují a během několika týdnů dojde až k úmrtí. Mezi prvotní příznaky, které rozvoj onemocnění doprovázejí, patří např. ztráta chuti k jídlu, hubnutí, deprese, teplota a špatný stav srsti.

Onemocnění má dvě formy, které mohou existovat samostatně, ale někdy se jejich projevy vzájemně prolínají. První formou je tzv. neefuzivní (suchá) forma FIP a druhou efuzivní (vlhká) forma FIP. Uvádí se, že rozvoj suché formy trvá delší dobu než rozvoj vlhké, která má rychlý progres. V mnoha případech suchá forma předchází vlhké. Efuzivní forma je charakteristická hromaděním nažloutlé tekutiny v bříšku, v méně případech i v hrudní dutině. Hromadění tekutiny je obvykle poměrně rychlé a při dosažení určitého množství tekutiny může mít kočka i problémy s dýcháním. Bříško je však na pohmat nebolestivé.

Diagnostika tohoto onemocnění je složitá, neboť každá kočka může vykazovat jiné symptomy a tyto symptomy mohou být podobné jako u jiných onemocnění.

Velkým oříškem je test na toto onemocnění. Existuje sice možnost otestování, ale test pouze zjistí, zda byla kočka vystavena coronavirům (zda má protilátky), ale nikoliv, zda se jedná o zmutovaný coronavirus způsobující FIP. V některých případech může test vyjít i negativní, přesto kočka coronaviry má (ale neprodukuje zrovna protilátky). Naopak pozitivní test vůbec neznamená, že má kočka FIP.

Jeden test zjišťuje koncentraci (titr) protilátek. Pokud má kočka vysoký titr, znamená to, že produkuje vysoké množství protilátek a naopak. Nicméně to, že má kočka vysoké množství protilátek, ještě není zárukou toho, že nemůže v budoucnu FIPkou onemocnět. A kočka s nízkým titrem zase nemusí být nutně náchylnější k onemocnění než kočka s vysokým titrem.

Existují i další formy testů, ale žádné nejsou 100% spolehlivé a obvykle taktéž jen detekují, zda kočka přišla do kontaktu s coronaviry, nebo ne.

Diagnóza tohoto onemocnění se tedy určuje za pomoci symptomů, které kočka vykazuje, a rozborů krve a příp. tekutiny v bříšku. Pokud vše nasvědčuje tomuto onemocnění, pak se předpokládá, že kočka skutečně trpí FIP.

Bohužel neexistuje žádná léčba a onemocnění končí dříve či později smrtí. V případě suché formy, která má delší průběh, se u některých koček může přistoupit alespoň k podpůrné léčbě, která spočívá v podávání podpůrných léků, antibiotik, krevních transfuzích atd. Vědci se snaží vytvořit takové léky, které by byly dostatečně imunosupresivní a zpomalily by tak rozvoj onemocnění. Také hledají léky, které by dokázaly zabránit, nebo alespoň zpomalily, replikaci viru.

Existuje jedna vakcína, Primucell, která se podává intranasálně. Její efekt a účinnost je však diskutabilní (spíše žádný) a vakcína může být podána jen kočkám, které nikdy nepřišly do styku s coronaviry.

Prevencí je hygienický chov, a to zejména tam, kde je chováno více koček pohromadě. Kvalitní strava a absence či nízká míra stresu též pomáhají v prevenci. Pokud je u kočky podezření na FIP, měla by být separována od ostatních, a to i přesto, že FIP jako taková už není považována za infekční.

Celkem pěkně je popsaná problematika FIV, FeLV a FIP třeba na webu veterinární ordinace TreVet:

https://www.trevet.cz/clanky/fip-fiv-a-felv-zavazne-virove-infekce-kocek/


Aktualizace - dne 16.11. jsme se zúčastnili semináře, kde jedním z témat byla právě FIPka a přednášela veterinární lékařka MVDr. Petra Černá, která většinu času působí na skotské klinice a onemocnění FIP se věnuje ve svém výzkumu.

Na základě získaných informací doplňujeme k výše uvedenému textu:

Vakcína, která je určena k prevenci rozvoje FIP má tu nevýhodu, že může být použita pouze u koček, které nikdy s coronaviry nepřišly do kontaktu - vzhledem k tomu, že 95 % koček s nimi do kontaktu přišlo, ztrácí vakcína svůj význam.

V Americe se studuje lék, který by pravděpodobně mohl vyléčit onemocnění FIP, ale zatím je vše v začátcích - u dosud léčených koček se většina z nich vyléčila, ale neví se, jak na tom budou např. za rok - jestli se onemocnění vrátí apod. 

Uvažuje se i o možnosti genetické predispozice k mutaci coronaviru. 

Pokud máte nějaký dotaz, paní doktorka má i vlastní web o FIP a najdete tam i kontakt: https://fip-research.org/index.html

----------------------------------------------------------------

Nějaké léky jsou dostupné i z Číny - jedná se o preparát GS441524 prodávaný pod různými značkami a za různé ceny. Sami s touto látkou nemáme žádné zkušenosti, ale pokud Vás toto zajímá více a máte účet na FB, přidejte se do skupiny FIP Warriors CZ/SK, kde se můžete dozvědět více od lidí, kteří mají kočičky s FIP a léčí je těmito léky.

Lék se podává injekčně po dobu cca 3 měsíců, injekce se aplikují denně. Podle váhy kočky vychází léčba na zhruba 40 tisíc korun a výše. Lék je hepatotoxický a během léčby je třeba podávat hepatoprotektiva na ochranu jater.

Mějte na paměti, že se jedná o přípravek, který není oficiálně schválený, jeho účinnost není ověřena a použití je tedy na vlastní zodpovědnost. Doporučujeme i konzultaci s veterinářem.


Další zajímavé odkazy věnující se FIP:

Save Our Cats and Kittens - https://sockfip.org    - nezisková organizace věnující se podpoře boje proti FIP

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4342855/ - studie zabývající se genetikou a výskytem FIP