PKD

Polycystická choroba ledvin

Jedná se o dědičné onemocnění, které může končit až smrtí postiženého jedince. Onemocnění se vyskytuje u řady druhů zvířat, dokonce i u člověka. Projevuje se tvorbou cyst v ledvinách, které jsou vyplněné tekutinou. Cysty brání normálnímu fungování ledviny a mohou tak vést k jejímu selhání.

Onemocnění je neléčitelné a projevy závisí na míře postižení. Cysty jsou v ledvinách přítomné již od narození. V první fázi nemusí být na jedinci viditelný žádný problém, protože ledviny obecně jsou naddimenzované a dokážou fungovat i přes určité omezení. S postupujícím věkem se však zhoršuje i jejich stav, cyst je více a jsou větší. Po překročení určité meze dojde k projevům nemoci a v závislosti na míře postižení i k následnému úhynu. Obvykle, ale není to podmínkou, dochází k viditelným projevům kolem sedmého roku věku a výše.

Mezi možné příznaky onemocnění patří např. nechutenství, časté pití a častější močení, ztráta hmotnosti. To vše se dále odrazí i na kvalitě srsti a psychickém rozpoložení jedince. 

Nemoc je dominantně dědičná, což znamená, že stačí jedna zmutovaná alela a jedinec už je PKD pozitivní a onemocnění se u něj s největší pravděpodobností rozvine. Při spáření zdravého rodiče a rodiče s jednou zmutovanou alelou má narozené kotě 50% pravděpodobnost, že bude také pozitivní. Pokud mají zmutovanou alelu oba rodiče, 25 % koťat má šanci se narodit zdravých, 50 % koťat pozitivních a u 25 % koťat je pravděpodobnost, že zmutovanou alelu získají od obou rodičů - u takových koťat dojde obvykle k úhynu ještě před narozením.

Mutovaný gen lze testovat ze vzorku krve. Jedinci, kteří mají zmutovanou alelu, by neměli být puštěni do chovu.