Porod

Vložte svůj text...

Průběh porodu

Následující článek popisuje předporodní okamžiky, porod a jeho průběh včetně možných komplikací. Je však potřeba počítat s tím, že každá kočička je jedinečná a průběh porodu se může lišit, stejně tak může dojít ke komplikacím, které zde nejsou zmíněny. V případě, že si nebudete jisti, zda je s Vaší kočičkou všechno v pořádku, neváhejte a kontaktujte veterináře. Vždy je lepší být opatrnější, než opožděně litovat.

Kočky jsou březí obvykle 57 - 68 dní, ale březost může být výjimečně kratší i delší, než je uváděná průměrná délka. Pokud však je kočka březí 70 dní, je vhodnější navštívit veterináře a ujistit se, že je vše v pořádku. To platí především v případě, že se kočka začne chovat nestandardně (neplatí pro příznaky blížícího se porodu).

Delší dobu březosti mívají prvorodičky a ušlechtilé kočky, ale nemusí to být pravidlem.

V průběhu březosti kočka více žere a začíná být klidnější - dává na sebe větší pozor. Některé kočky mohou být mrzutější a vyhledávají klid, jiné jsou naopak mazlivější a vyhledávají přítomnost majitele.

V posledních dnech před porodem často vyhledávají skrýše, kde se budou cítit bezpečně          a kde hodlají porodit. Z praktických důvodů je lepší kočce připravit tzv. porodnici, která Vám umožní dobrý přístup ke kočce a která jí zároveň poskytne pocit bezpečí. Její umístění je pak vhodné situovat do klidného místa, kde se kočka bude cítit dobře. Často takové místo můžete vypozorovat z jejího chování.

Přemisťování kočky během porodu může kočku stresovat a může vést k pozastavení porodu    či jiným komplikacím, proto přípravě věnujte dostatek času.

Těsně před porodem většina koček přestane přijímat potravu, ale opět se najdou výjimky, které si rády zobnou krmiva i chvíli před porodem :)

Před porodem dochází k uvolnění hlenové zátky, vulva je nateklá. Kočka může být neklidná, zrychleně dýchat, může si olizovat vulvu, začíná polehávat v připravené porodnici (nebo         na místě, kde se cítí dobře).

Doba od počátku porodu do prvních kontrakcí může být různá, zpočátku je mezi jednotlivými kontrakcemi delší časová prodleva, která se postupně zkracuje.

Pokud jsou kontrakce intenzivní, k vypuzení kotěte by mělo dojít zhruba do půl hodiny. První kotě přichází na svět obvykle nejpomaleji, neboť porodní cesty ještě nejsou dostatečně uvolněné. Také záleží na pozici kotěte. Pokud jde hlavičkou napřed, porod bývá hladší, pokud jde pánevním koncem, může vypuzení trvat trochu déle. Poměr těchto pozic je zhruba 60:40. Obě pozice jsou fyziologické - přirozené.

Koťata mohou být vypuzena postupně krátce po sobě, ale také může být interval mezi jednotlivými koťaty až několik hodin. V mezičase může kočička i spát, což není nic neobvyklého především u vícečetných vrhů, kdy kočka sbírá energii na vypuzení dalších mláďat. Pokud kočka nevykazuje známky zdravotních komplikací, není důvod se stresovat.

Mezi patologické příznaky, které signalizují možný problém, patří např. intenzivní kontrakce delší než půl hodiny, aniž by došlo k vypuzení kotěte. Výtok velkého množství krve nebo hnisu, a to jak před porodem, tak i během něj nebo po něm. Mezi možné komplikace patří patologická poloha plodu, která neumožňuje jeho bezproblémový průchod porodními cestami. V některých případech je zkušený chovatel schopen dostat kotě do vhodnější polohy, v jiných případech je potřeba vyhledat veterináře, který zkontroluje aktuální stav a pozici plodu              a navrhne nejvhodnější postup, což může být i císařský řez.

Kotě se často narodí v plodovém obalu, který kočka roztrhne olizováním a dále kotě jazykem čistí a překouše pupeční šňůru. Po vypuzení mláděte dojde v blízké době i k vypuzení placenty, kterou kočka obvykle sežere. Ve vícečetných porodech je možné nechat sežrat kočku několik placent, ale další již odebereme a zlikvidujeme sami. Kočky žerou placenty, neboť pro ně jsou zdrojem výživných látek a hormonů, které usnadňují další průběh porodu. Zároveň však kočka tímto způsobem likviduje tkáň, která by ve volné přírodě mohla přilákat predátory.

To je průběh porodu v ideálním případě, nicméně často je potřeba pomoci chovatele, neboť může dojít k následujícím komplikacím:

  • kočka včas neroztrhne plodový obal nebo jej natrhne, ale ten dále zůstává                      i s plodovou vodou u dýchacích cest koťátka. Následně může dojít k vdechnutí plodové vody koťátkem, což může (a obvykle má) fatální následky - kotě ztěžka dýchá, vdechnutá voda způsobí zápal plic a kotě umírá často do několika hodin. Prevencí je včasné odstranění blány a osušení čumáčku a tlamičky, odsátí vody, která mohla natéct do čenichu nebo tlamky - lze také koťátkem opatrně, ale energicky mávnout tak, aby voda vytekla. Kotě držíme hlavou dolů a hlavičku přidržujeme. Pozor však, aby kotě nevyklouzlo z rukou, nebo nemělo volnou hlavičku a nezlomilo si máchnutím vaz.


  • kočka se nemá k překousnutí pupeční šňůry nebo ji kouše příliš blízko u plodu -            v takovém případě přerušíme pupeční šňůru sami zhruba 2 cm od pupíku kotěte. Pupeční šňůru chytíme a v daném místě zmáčkneme a následně přestřihneme. Doporučuje se pahýl šňůry podvázat nití, zejména pokud se nám nepodařilo zastavit krvácení. Pahýl současně dezinfikujeme, aby nedošlo k případné bakteriální infekci, což hrozí zejména v případě, že nebyl pahýl dostatečně zaškrcen. Vše provádíme sterilními nástroji.
  • kočka nejeví o kotě zájem, nebo jen nedostatečně - kotě je potřeba osušit a udržovat    v teple. Pokud jej tedy kočka neolizuje, chopíme se této činnosti sami a za pomoci ručníku či jiné vhodné pomůcky kotě osušíme. Pokud očekáváme porození dalšího mláděte, můžeme již narozené držet stranou v teple, aby nepřekáželo. Pokud to situace umožňuje, můžeme ho přiložit matce k bradavce, aby se přisálo. Je však potřeba počítat s tím, že kotě se nemusí přisát hned. To ničemu nevadí, nějakou dobu vydrží bez potravy, ale k přisátí by mělo dojít maximálně do 20 - 24 hodin. V drtivé většině případů se však kotě přisaje mnohem dříve.
  • došlo k vypuzení kotěte, ale placenta zůstala zadržena v porodních cestách. Někdy dojde k vypuzení placenty těsně po porodu kotěte, jindy to nějakou dobu trvá, ale placenta by měla být vypuzena vždy. Pokud se tak nestane ani po ukončení porodu, je potřeba navštívit veterináře, který kočku zkontroluje a doporučí další postup. Zadržená placenta, podobně jako uhynulé kotě, u něhož nedošlo k vypuzení, můžou způsobit zánět dělohy a sepsi.

Zpočátku matka produkuje mlezivo, což je mléko, které je velmi bohaté na bílkoviny                  a mláďatům zajišťuje prvotní imunitu, neboť mláďata nejsou schopna v tuto dobu produkovat své vlastní protilátky. Mlezivo neboli kolostrum má velký význam a pokud je o něj kotě ochuzeno, projeví se to obvykle slabou imunitou po zbytek života.


pokračování příště :)