S PP, nebo bez PP?

Upřednostnit kočičku "bez občanky", nebo si připlatit za kočku s průkazem původu?

Pro někoho je odpověď jasná, jiný zase váhá a neví, v čem všem se kočka s PP liší od kočky bez PP a zda má význam si za PP připlatit, zvláště pokud chce kočičku jen jako "mazlíčka".

Jako chovatelská stanice se samozřejmě přikláníme k obchodu se zvířaty, která mají PP. Zároveň však apelujeme na všechny zájemce o kočičku s PP, aby automaticky nevnímali PP jako 100% záruku solidního jednání a zdravé kočky. I chovatelé jsou jen lidé a tak, jako se mezi "nechovateli" najdou féroví lidé, tak i mezi chovateli se bohužel najdou lidé, kteří se snaží pouze vydělat, a to bez ohledu na cokoliv jiného.


Proč doporučujeme kočku s PP?

  • znáte předky kotěte a víte, že to jsou skutečně zástupci daného plemene
  • rodiče kotěte jsou testovaní, a to přinejmenším na nemoce, které se u daného plemene vyskytují ve zvýšené míře (u mainek to je např. HCM a SMA), nebo jde o široce rozšířené nemoce, které se mohou projevit u jakékoliv kočky (FeLV, FIV). Testováním rodičů lze významně snížit riziko, že narozené kotě bude trpět některou z těchto chorob. Jde však o snížení rizika, nikoliv o jeho naprosté vyloučení. Některé nemoci se mohou projevit i u zvířete, které mělo dříve negativní testy. Vždy se tedy před koupí zajímejte, zda byli rodiče testovaní, na co a s jakými výsledky. Pokud Vám CHS nabízí kotě, jehož rodiče nebyli na nic testováni, pak se nejedná o solidní a především zodpovědnou stanici.
  • chovatel poskytuje kočkám kvalitní výživu. Je jedno, jaký směr výživy podporuje, zda klasický (granule, konzervy...) nebo preferuje BARFování, vždy se snaží poskytnout kočkám kvalitní krmivo s vysokým obsahem masa, které obsahuje všechny nezbytné živiny pro správný vývoj. Solidní chovatel Vám poskytne balíček krmiva do začátku, informuje Vás o stravovacích návycích koťátka a obecně o nutričních požadavcích kočky tak, abyste i Vy mohli dále pokračovat a své koťátko kvalitně krmit. U mainek je výživa obzvláště důležitá, neboť se jedná o velké a pomalu dospívající kočky.
  • koťátko je pravidelně odčervováno a absolvovalo všechna potřebná očkování. Vždy s ním dostanete i očkovací průkaz. Zároveň je v dobré kondici a těší se dobrému zdraví. Pokud má nějakou vrozenou vadu, která jej vyřazuje z chovu, ale jinak jej neomezuje a koťátko může být skvělým společníkem, chovatel Vás na tuto vadu předem upozorní.
  • koťátko by mělo být čipované, což zaručuje jedinečné označení.
  • chovatel Vás informuje o všem, na co je koťátko zvyklé a poradí Vám s jeho další výchovou a péčí o něj. V případě potřeby Vám bude k dispozici po celý život koťátka - zajišťuje chovatelský servis.
  • koťátko prodává na základě kupní smlouvy.
  • chovatel se musí řídit závaznými pravidly chovu, dodržovat potřebnou hygienu a vše, co s chovem souvisí. Rozšířený názor, že chovatel nechává svoji kočku neustále nakrýt, aby měl koťata, je mýtus - podle pravidel nesmí mít kočka více jak tři vrhy během dvou let. Chovatel navíc chce mít chovné kočky v dobré kondici a tak je nenechá vyčerpávat neustálým krytím, březostí a následným kojením.
  • chovatel musí být schopen doložit PP rodičů, výsledky absolvovaných testů a další doklady. Všechna koťata pocházející z CHS mají PP bez ohledu na to, zda jsou vhodná k chovu, zda mají nějakou vadu apod.


Jaká je tedy kočička s PP?

Kočka s PP je v dobrém výživném a zdravotním stavu. Znáte její historii a jste informováni o potřebné péči. Riziko výskytu nějakého onemocnění bylo sníženo výběrem zdravých testovaných rodičů, což Vás však nezbavuje zodpovědnosti a i Vy byste měli nadále kontrolovat zdravotní stav koťátka, absolvovat pravidelné prohlídky u veterináře, očkování, pravidelně odčervovat atd. V případě potřeby se můžete obrátit na chovatele, který Vám poradí nebo doporučí další postup. Pokud se vyskytne nějaký problém, chovatel jej s Vámi aktivně řeší k oboustranné spokojenosti. Mějte však na paměti, že chovatel není kouzelník a nemá křišťálovou kouli, takže některé věci nedokáže předvídat dopředu. Vzájemná slušnost a respekt je základem kvalitní komunikace.


A jaká je kočička bez PP?

Kočička bez PP může být úplně stejné zvíře jako kočička s PP. Ale také nemusí. Míra nejistoty je zde mnohem vyšší. Můžete získat kotě, které má rodiče s PP (v tomto případě však došlo s vysokou pravděpodobností ze strany majitele k porušení smluvních podmínek, neboť zakoupil kočku na mazlíka a používá ji k chovu; nedodržuje pravidla chovu a tak nemůže koťatům zajistit PP apod.), nebo již má rodiče bez PP a už nemáte jistotu, zda nebyla přikřížena kočka jiného plemene. Časem Vám tak může vyrůst z koťátka něco jiného, než jste očekávali, s jinou povahou a vzezřením. Nedělá to z ní méně hodnotnou kočičku, ale máte zkrátka něco jiného, než co jste chtěli a za co jste zaplatili.

Většina lidí, co prodává koťátka bez PP, nemá rodiče testované. Neznamená to automaticky, že koťátko bude nemocné. Ale vypovídá to jednak o nezodpovědnosti (spojili kočky, u nichž si neověřili, zda něčím netrpí), druhak to obecně zvyšuje možnost výskytu nemoci.

Někteří lidé, kteří prodávají koťátka bez PP, jsou milovníci koček, kočky se u nich mají velmi dobře, jsou opečovávané a se stejnou péčí se starají i o koťátka. Mnohdy je k jejich jednání vede názor, že kočka by měla alespoň jednou mít koťata. Jedná se o mylný názor a včasná kastrace naopak kočce sníží riziko některých onemocnění souvisejících s reprodukční soustavou. Z chovatelského a společenského hlediska se jedná o nezodpovědné chování. 

Někteří lidé však prodávají koťátka bez PP pouze ve snaze o výdělek. V těchto případech bývají zvířata ve špatných podmínkách, živená jen tolik, aby byla schopná odrodit mladé. Častokrát nejsou ani odčervena a očkována, někdy je očkovací průkaz dokonce falešný. Zvířata trpí. Koupí mláďat z těchto tzv. množíren podporujete množitele v dalším konání.Někdo může namítnout, že chovatelské stanice brojí proti koťatům bez PP, aby samy nepřicházely o zisk. Někdo to tak může mít, ale solidní chovatelská stanice na prodeji koťat buď prodělá, zůstane na nule, nebo v lepším případě vydělá něco málo, co ještě musí zdanit a to, co zbyde, stejně nasype zpět do chovu. Cena kotěte je tvořena mnoha náklady, které v řadě případů převýší jeho prodejní cenu. Proč tedy chovatel chová? Protože jej to baví, chce se podílet na vývoji plemene, chce něčeho dosáhnout, existuje mnoho důvodů.

Pro nás jako chovatelskou stanici nejsou koťata bez PP konkurencí - buď si někdo chce koupit kočku a není ochoten vynaložit vyšší částku za pořízení kočky s PP, v takovém případě bychom tohoto člověka stejně neoslovili, protože nemůžeme poskytnout kotě hluboko pod náklady jako člověk, který neinvestoval do testů, čipování atd. Nebo si někdo chce pořídit kočku, která bude splňovat jeho představy a bude mít jistotu, že z daného koťátka vyroste opravdu zástupce zvoleného plemene, bude mít chovatelský servis a bude vědět, že před spojením rodičů došlo k testování a kontrole, což snižuje (ale nevylučuje) výskyt zdravotního problému u koťátka. A takový člověk je ochoten si za tohle připlatit a vybírá koťátka ze solidních chovatelských stanic.


Bez chovatelských stanic by neexistovalo tolik plemen, mezi kterými je možné si vybírat. Činnost ch. stanic umožňuje zachování stávajících plemen, jejich zlepšování zejména po zdravotní stránce, možné vytvoření nového plemene atd. Řeč je však o solidních a zodpovědných stanicích, proto se vždy zajímejte o vše potřebné a nic neuspěchejte. Samotný fakt, že se jedná o CHS, ještě není zárukou solidního jednání.