SMA

Spinální muskulární atrofie

Spinální muskulární atrofie je onemocnění, které se netýká jenom koček, setkat se s ním můžeme i u lidí.

Jedná se o vrozené onemocnění, na které dosud neexistuje úspěšná léčba, ale podpůrnou léčbou je možné jedince podpořit a dopřát mu i mnoho dalších let života.

Onemocnění je autozomálně recesivní, což znamená, že kočka musí zdědit zmutovanou alelu daného genu od obou rodičů, aby se u ní nemoc rozvinula. Pokud ji zdědí pouze od jednoho, stává se tzv. nosičem, který neonemocní, ale může zmutovanou alelu předat na své potomky. Proto by jedinci, kteří mají alespoň jednu zmutovanou alelu, neměli být puštěni do chovu. Pouze v případě, že se jedná o cenného jedince, který je ale nosičem (tzn. má jednu zmutovanou alelu), je možné tohoto spářit se zcela zdravou kočkou. V tomto případě je však pravděpodobnost, že 50 % koťat se narodí zcela zdravých a 50 % koťat se narodí jako nosiči.

Při tomto onemocnění dochází k postupné degeneraci míšních neuronů, které ovlivňují vědomé pohyby svalů. Svalstvo ochabuje, dobře znatelné to bývá především na zadních končetinách. Nemoc se může rozvinout již u čtyřměsíčních koťat, ale k manifestaci onemocnění (tzn. k projevu dosud skryté nemoci) může dojít i v pozdějším věku. Při ochabování končetin mohou kočky působit nejistě při chůzi a výskocích, ale většinou i přes toto omezení bývají nadále hravé, s chutí k jídlu, pozorné. Záleží však na závažnosti projevů nemoci, při těžkém projevu může samozřejmě dojít i k úhynu nebo je potřeba zvíře uspat, protože kvalita života je na příliš nízké úrovni a zvíře trpí. Při mírném postižení může kočka prožít průměrně dlouhý život jako zdravá kočka.

Toto onemocnění, resp. jeho genetickou příčinu, je možné nechat otestovat v laboratoři, obvykle ze vzorku krve.